SEDAN 2014

TAKLTO
inte bara tidtagning!

ALLT DU BEHÖVER TILL DITT SPORTEVENEMANG
Vad vi gör
service

Service

Vi ger dig möjlighet att fokusera på ditt arrangemang.

Vi på Taklto är sedan tidigare aktiva tävlingsutövare och arrangörer av sportevent.
Vi vet hur många saker som behöver fungera för att leverera en helgjuten
sportupplevelse.

Anmälningssida

Vi sätter upp ett web anmälningssystem dit dina deltagare anmäler sig
till loppet. Du får en egen webadress till eventet där du kan gå in och hantera dina
deltagare.

Anmälningsavgift

Betalning av anmälningsavgift sker antingen till ditt Bankgiro/Postgiro eller direkt via kort.

Nummerlappar

Tänker du använda nummerlappar?
Vi hjälper dig att designa dessa utifrån dina önskemål och
förutsättningar och trycker sedan dessa med korta ledtider.

Tidtagning

Vi levererar chiptidtagning under loppet där vi använder oss av
elektroniska UHF RFID läsare och chip.
Vi använder bara högkvalitativa RFID chip som passar Ditt evenemang!
Antingen återanvändbara som tex. fästs runt vrist chip eller engångschip
som fästs bakom nummerlappen.

Resultat

Resultatet kan vi publicera löpande på extern skärm eller, vilket är det
vanligaste, som utskrift till speaker och resultatlista.
Vi kan leverera resultat för prisutdelning redan innan sista deltagare
har gått i mål.
Vi levererar resultatet från ditt event som ett dokument vilket du kan publicera på din websida.
Alternativt att vi ger dig en länk där resultaten publiceras.

Uppgifter

Dina deltagaruppgifter är Dina. Vi skickar dig uppgifter om alla
deltagare som var med så att du kan nå dem i dina framtida arrangemang.

Kontakta oss

Om du vill leverera en unik sportupplevelse, låt oss ge Dig möjlighet att fokusera på att förverkliga det!