Anmälan
En anmälan till våra är bindande såvida inte en avbokning görs (se avbokning).

Anmälningsprocess vid full betalning

  1. Den tävlande alternativt målsman skickar in en anmälan som bekräftas automatiskt av oss till den registrerade mailadressen.
  2. Ni har ångrat er. Det är helt okej att ångra sig, men det måste meddelas senast 7 dagar innan evenemanget för att erhålla återbetalning.

Betalning

Betalning sker via Stripe som erbjuder olika betallösningar. Man behöver inte bli medlem i Stripe för att betala. Skulle man inte kunna använda sig av Stripes betallösningar erbjuds man att betala till vårt Plusgiro: 68 93 56-4 eller via mobilen till Swishnummer: xxx-xxxxxxxxx.

Försäkring
Alla barn är givetvis försäkrade hos oss. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att ni har lämnat korrekt personnummer då detta lämnas över till försäkringsbolaget. Värdesaker är dock inte försäkrade och vi ersätter därför ej några värdesaker.

Avbokning
Avbokning sker endast genom att man meddelar oss via e-post till adressen info@taklto.se Avbokning ska göras senast 7 dagar innan evenemangsstart. Vid avbokning återbetalas avgift -20 kronor. Vi bekräftar alla avhopp.

Avbokning från vår sida
Skulle vi inte få tillräckligt många anmälningar så att vi kan hålla evenemanget betalas hela avgiften tillbaka. Vi står inte för mellanskillnaden till ett motsvarande evenemang i någon annans regi.

Fotografering och film
Under evenemanget kan det ske fotografering eller filmning för publicering på vår hemsida eller sociala medier som till exempel Instagram eller Facebook. Vill man inte medverka på dessa bilder meddelar man det direkt till arrangören.

Okontrollerbar händelse
Vid händelse som ej kunnat förutsägas och som vi ej råder över – som leder till att våra tjänster ej kan genomföras som planerat, har vi ingen skyldighet att leverera. Exempel på detta är extrema väderförhållanden, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka vi ej råder.